Десетте характеристики на научните изследвания

Д

Професорите и ръководителите обикновено изискват научни статии в колежа, но не винаги се притесняват да обясняват кои са основните характеристики на научната работа. Мислейки за това, се опитах да обобщя това, което следва основните характеристики на научното изследване. Имайте предвид, че за да вършите научна работа, първо трябва да имате научно отношение.

За да изпълните научна задача, която се подчинява на научния процес, е необходимо да проверите дали вашето есе включва следните елементи.

1. Обективност. Научните знания се основават на факти и се стремят да ги опишат и анализират обективно, независимо от емоционални съображения или предубедени идеи. Емпиричните данни са суровината на теоретичните формулировки.

2. Теоретизация. Освен че описва фактите, науката рационализира наблюденията. Изследователят формулира хипотези и системи от хипотези, тоест теории. С други думи, истинският източник на откритията не са суровите факти, а теоретизирането на хипотези под формата на теории.

3. Анализирайте. Научните изследвания разглеждат добре дефинирани или частични проблеми, насочени към частични решения. Той се стреми да разгърне цял комплекс в най-простите му компоненти. Следователно науката започва с частични проблеми.

4. Специализация. Анализът на частични и разграничени проблеми води до специализация. Въпреки че има единство в научния метод, множеството техники доведоха до относителната независимост на различните сектори.

5. Прецизност. Науката търси яснота и прецизност. Яснотата и точността се разкриват при формулирането на проблеми и при дефинирането на понятията.

6. Комуникативност. Езикът на науката, точен и строг, е насочен предимно към информиране. Задължение на всеки учен е да предаде резултатите от своите изследвания на света на науката, така че те да могат да бъдат проверени, потвърдени или опровергани (ако е необходимо). Това е толкова важно, че има специфични правила за научния дискурс.

7. Проверяемост. Това означава, че хипотезите и теориите трябва да бъдат проверявани. Необходимо е да се провери дали те имат по-голяма или по-малка степен на надеждност. Тестът е емпиричен и наблюдаем. С други думи, потвърждаването на хипотезата включва провеждане на експерименти.

8. Метод. Планират се научни изследвания, така че те са част от вече натрупаните знания. Науката се подчинява на своите методи, но може да ги адаптира и усъвършенства.

9. Систематизиране. Целта на науката е да създаде система от идеи, логически свързани помежду си.

10. Генерализация. Конкретни твърдения са включени в широки схеми, позволяващи по-голяма степен на обобщение. Изследват се конкретни факти с оглед на общата хипотеза или теория. Ученият, който работи в лабораторията си, се стреми да достигне до универсалите, които логическата му причина открива в сложната структура на конкретни факти от природата.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta