By | April 23, 2022

Mạng máy tính được thiết kế tốt và hiệu quả là cần thiết cho các doanh nghiệp và tổ chức để chia sẻ tài nguyên và giao tiếp với khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp. Bất cứ điều gì ít hơn đều cản trở năng suất và làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của tổ chức. Do đó, các doanh nghiệp hiện đại phải thuê hoặc sử dụng dịch vụ của các kiến ​​trúc sư mạng máy tính có trình độ tốt để xây dựng một cơ sở hạ tầng thông tin hiệu quả hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức.

Các kiến ​​trúc sư mạng máy tính hiểu những gì cần phải làm để điều chỉnh luồng thông tin cần thiết và cách tận dụng các nguồn lực hiện có để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Các kiến ​​trúc sư mạng chịu trách nhiệm về thiết kế cơ sở hạ tầng cụ thể để đảm bảo thông tin được phân phối và sử dụng đúng cách để đưa ra các quyết định quan trọng cần thiết cho tổ chức để đáp ứng sứ mệnh của mình.

Một ví dụ về loại công việc mà một kiến ​​trúc sư mạng máy tính có thể làm là thiết lập cơ sở hạ tầng thông tin trong một nhà máy sản xuất mới ở một thành phố khác. Một dự án như vậy là rất quan trọng và nhiều thách thức sẽ hoàn toàn là duy nhất và vẫn chưa được khám phá khi bắt đầu dự án. Các yếu tố phải được xem xét để triển khai thành công mạng mới sẽ bao gồm từ khả năng cung cấp điện đến vị trí và số lượng phần cứng mạng.

Các kiến ​​trúc sư của mạng máy tính có quan điểm toàn cầu, cũng như cục bộ. Họ hiểu các yêu cầu kinh doanh do các nhà phân tích hệ thống vạch ra và cách dữ liệu và thông tin phải lưu chuyển. Các kiến ​​trúc sư mạng máy tính am hiểu phần cứng và phần mềm và thường có nhiều năm kinh nghiệm với tư cách là quản trị viên mạng cục bộ. Các kiến ​​trúc sư mạng biết cách tích hợp các thiết bị hệ thống và phần cứng để chúng hoạt động liền mạch.

Các kiến ​​trúc sư mạng, theo gợi ý, hiểu được “bức tranh lớn”. Họ phải thích làm việc với những người khác và có hứng thú với việc giải quyết vấn đề, giao tiếp và không ngừng học hỏi. Họ cũng phải nhận thức được xu hướng của ngành, thiết bị và phần mềm mới, cũng như xu hướng của ngành (tức là sự thúc đẩy của điện toán di động). Vai trò của kiến ​​trúc sư mạng máy tính, theo một nghĩa rất thực tế, có liên quan trực tiếp đến việc giúp tổ chức duy trì tính cạnh tranh.

Các nhà thiết kế mạng máy tính sẽ được hưởng lợi nếu có kỹ năng trong lĩnh vực quản lý dự án. Bộ kỹ năng này đòi hỏi sự hiểu biết về các quy trình kinh doanh, chẳng hạn như lập ngân sách, bán hàng và sản xuất, cũng như hiểu biết về các yêu cầu kỹ thuật. Các dự án được quản lý bởi các chuyên gia mạng có quy mô khác nhau nhưng trong mọi trường hợp, các vấn đề cần giải quyết đều quan trọng đối với sứ mệnh của tổ chức.

Nhu cầu về những người thiết kế mạng là cao và sẽ yêu cầu bằng cử nhân ở mức tối thiểu và kinh nghiệm đáng kể với tư cách là quản trị viên mạng. Mức độ chứng nhận phù hợp (ví dụ như Microsoft, CISCO, v.v.) sẽ rất được mong đợi. Tiền bồi thường cho kiến ​​trúc sư mạng máy tính có xu hướng cao hơn một quản trị viên mạng cục bộ chủ yếu do mức độ trách nhiệm được yêu cầu.

Các kiến ​​trúc sư mạng máy tính đang trên con đường sự nghiệp mang tính di động cao. Những cá nhân đã thành công trong vai trò này, tùy thuộc vào nền tảng và ngành của họ, rất có thể thấy mình trở thành Giám đốc Thông tin cho toàn bộ tổ chức.