By | March 29, 2022

Đây là sự so sánh máy quét danh thiếp giữa các máy quét danh thiếp IRISCard (IC) Pro, CardScan (CS) và Neat và phần mềm tương ứng của chúng.

Phần mềm IRISCard pro cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng máy quét phẳng của riêng bạn để quét tối đa 10 danh thiếp cùng một lúc. CS cũng cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng bất kỳ máy quét nào mà bạn có thể có và trên hết, trọng tâm của CS là hệ thống quản lý liên hệ thực tế. Do đó, cung cấp cho bạn phần mềm cơ sở dữ liệu tự động lưu trữ các số liên lạc của bạn và truy xuất chúng theo yêu cầu.

Máy quét gọn gàng cũng đi kèm với một hệ thống Nộp hồ sơ kỹ thuật số sắp xếp dữ liệu của bạn thành các danh mục khác nhau như danh thiếp, biên nhận, v.v. Cả ba đều hỗ trợ Nền tảng Mac ngoài Windows.

Về mặt phần cứng, Neat cung cấp cho bạn các tùy chọn giữa máy quét di động và máy quét để bàn. Máy quét để bàn có thể xử lý khá nhiều thứ và có cấu trúc mạnh mẽ. CS có các máy quét nhỏ, di động, rất nhỏ gọn và sắp có thể di động. IC cung cấp một máy quét bút nhỏ, một máy quét di động mỏng và một máy quét danh thiếp cũng có kích thước nhỏ.

Vì vậy, liên quan đến máy quét vật lý thực tế, so sánh máy quét danh thiếp này cho thấy rằng CardScan không đa dạng nhưng có chất lượng, Neat có hai sản phẩm rất mạnh và IRIS có nhiều loại nhất cho người mua.

Không có phán quyết nào ở đây vì bài viết so sánh máy quét danh thiếp này nhằm giúp bạn tìm thấy một công cụ tốt nhất cho nhu cầu riêng của bạn. Tuy nhiên, theo mức độ phổ biến, Neat và CS cao hơn IC Pro. Một điều tôi yêu thích ở hầu hết các đối thủ cạnh tranh này là họ có dịch vụ trực tuyến miễn phí cho khách hàng của mình.